પ્રાઇવેટ સ્કૂલોનું ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ થતાં શંકરસિંહ વાઘેલા આવ્યા સમર્થનમાં – જાણો શું કહ્યું.

પ્રાઇવેટ સ્કૂલોનું ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ થતાં શંકરસિંહ વાઘેલા આવ્યા સમર્થનમાં – જાણો શું કહ્યું.

આપના બધાની જાણકારી મુજબ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોનું ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ થઈ ગયું છે. ત્યારે એવામાં શંકરસિંહ વાઘેલા આવ્યા સમર્થનમાં – જાણો શું કહ્યું.

સરકાર દ્વારા પ્રાઈવેટ સ્કૂલોમાં કોઈપણ પ્રકારની ફી ના ઊઘરાવવાં બાબતના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારે હવે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો વાડાએ ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવાની મનાઈ કરી દીધી છે.

પ્રાઇવેટ સ્કૂલો વાળાએ ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવાની મનાઈ કરી દીધી ત્યારબાદ રાજયસરકાર એવું કહેવા માગે છે કે બાળકોને ઓનલાઇન શિક્ષણની સેવા અમે પૂરી પાડીશું. આવા સમાચાર મળતાની સાથે શંકરસિંહ વાઘેલાએ પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે.

હાલમાં હાઇકોર્ટ દ્વારા જે નિયમ લાગવામાં આવ્યો છે કે વાલીઓ એ કોઈ પણ જાતની ફી ફરવી નહી ત્યારે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો વાળાએ ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવાની મનાઈ કરી દીધી. તેને કહ્યું ફી નહી તો શિક્ષણ પણ નહી. એવામાં શંકરસિંહ વાઘેલાએ પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે. શંકરસિંહ વાઘેલાએ દ્વારા કહેવામા આવ્યું કે 6 મહિનાથી પ્રાઇવેટ સ્કૂલો વાળા શિક્ષકોને 6 માસનો પગાર આપવામાં આવ્યો નથી. અને શંકરસિંહ વાઘેલાનું એવું પણ કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા આ બધા જ કર્મચારીઓ માટે ફંડ ઊભું કરવું જોઈએ કેમકે ઘણા શિક્ષકોની ફરિયાદ છે કે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી પગાર ના મળતા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું અઘરું બન્યું છે ત્યારે સરકારે આવા કર્મચારીઓના હિતમાં એક ફંડ ઉભુ કરી સંસ્થાઓને પગાર અપાવવા સહાય કરવી જોઈએ.

વધુ વાંચો

Leave a comment